Lotus Notes Twitter v1

Här är en Lotus Notesapplikation som hämtar in dina vänners twitterstatus eller låter dig uppdatera dina egna status.

Följande gäller för er som tänker ladda ner den:

Fungerar bara i Windows eftersom jag använder MSXMLHTTP
Man kan hämta twitter manuellt eller schedulerat på servern
Twittersvar processas i traditonell Notes hierarki, (som svars dokument)
Man måste ha ett twitter konto för att hämta data från denna applikation
Endast twitter som angivet konto ”följer/follow” hämtas in.
Man kan svara på en twitter antingen genom @användare eller genom att välja twitter i vyn.
Datumformatet som twitter levererar är lite kosntigt så jag gjorde ett fulhack för att få till detta och är nu hårdkodat till svensk tidszon
Varje request att hämta twitter loggas i loggvyn.
För att kunna posta twitter måste man vara minst Author till applikationen.
Hämta applikationen här (öppen källkod .NSF)
Det första du måste göra när du öppnar applikationen är att öppna konfigurationen och ange dit anvID och lösenord.
Om du vill köra applikationen lokalt så se till att du har ”local scheduled agents” aktiv i preferenses.
Glöm inte att signera databasen. (det finns en action för detta i vyn)
Det är inte gjort några anpassningar för webläsare och den är endast testad i version 8 av Lotus Notes, men borde funka i dom flesta versioner.
Viss fördröjning föreligger mellan det att man gör en statusuppdatering och att man kan se hämta statusen via API:et. detta är inget fel i denna applikation utan är så som API:et är utformat.
Beröm mottages tacksamt.

Bilden visar en applikation i Lotus Notes där varje dokument är en twitter statusuppdatering. twittersvar hanteras som svarsdokument. informatonen hämtas regelbundet över internet via Twitters API.