Allmänna Villkor

notessidan.se (”notessidan.se”) driver notessidan.se webbplats och kan komma att driva andra webbplatser. Det är notessidan.se policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in under driften av våra webbplatser.

Webbplatsbesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar notessidan.se in icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställning, referenssida samt datum och tid för varje besöksbegäran. notessidan.se syfte med att samla in icke-personligt identifierande uppgifter är att bättre förstå hur notessidan.se besökare använder dess webbplats. Från tid till annan kan notessidan.se släppa icke-personligt identifierande information i aggregatet, till exempel genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

notessidan.se samlar även in potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP)-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på notessidan.se webbloggar/sajter. notessidan.se avslöjar endast inloggade användares och kommenterande IP-adresser under samma omständigheter som de använder och avslöjar personligt identifierande information som beskrivs nedan, förutom att kommentatorns IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna av bloggen/sajten där kommentaren lämnades.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare på notessidan.se webbplatser väljer att interagera med notessidan.se på sätt som kräver att notessidan.se samlar in personligt identifierande information. Mängden och typen av information som notessidan.se samlar in beror på interaktionens karaktär. Vi ber till exempel besökare som registrerar sig på notessidan.se hemsida att ange användarnamn och e-postadress. De som gör transaktioner med notessidan.se ombeds lämna ytterligare information, inklusive vid behov de personliga och ekonomiska uppgifter som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar notessidan.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med notessidan.se. notessidan.se lämnar inte ut personidentifierande uppgifter annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personligt identifierande information, med den varningen att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

notessidan.se kan komma att samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. notessidan.se kan komma att visa denna information offentligt eller lämna den till andra. Notessidan.se lämnar dock inte ut personidentifierande uppgifter annat än vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

notessidan.se lämnar ut potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna till denna information för att kunna behandla den på notessidan.se vägnar eller för att tillhandahålla tjänster tillgängliga på notessidan. .se-webbplatser och (ii) som har gått med på att inte avslöja det för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda notessidan.se webbplatser samtycker du till överföring av sådan information till dem. notessidan.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter till någon. Förutom till sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, enligt beskrivningen ovan, lämnar notessidan.se ut potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast som svar på en stämning, domstolsbeslut eller annan begäran från myndigheter, eller när notessidan.se tror på goda tro att ett utlämnande rimligen är nödvändigt för att skydda notessidan.se, tredje mans eller allmänhetens egendom eller rättigheter. Om du är en registrerad användare av en webbplats på notessidan.se och har angett din e-postadress, kan notessidan.se ibland skicka ett mail till dig för att berätta om nya funktioner, be om din feedback eller bara hålla dig uppdaterad med vad som händer. med notessidan.se och våra produkter. Om du skickar en förfrågan till oss (till exempel via e-post eller via någon av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att förtydliga eller svara på din förfrågan eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. notessidan.se vidtar alla rimligen nödvändiga åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Småkakor

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. notessidan.se använder cookies för att hjälpa notessidan.se att identifiera och spåra besökare, deras användning av notessidan.se webbplats och deras preferenser för webbplatsåtkomst. notessidan.se-besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sin webbläsare på att vägra cookies innan de använder notessidan.se-webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på notessidan.se-webbplatserna kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Företagsöverlåtelser

Om notessidan.se, eller i stort sett alla dess tillgångar, förvärvades, eller i det osannolika fallet att notessidan.se går i konkurs eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överlåts eller förvärvas av tredje part. Du är införstådd med att sådana överföringar kan förekomma, och att varje förvärvare av notessidan.se kan fortsätta att använda dina personuppgifter enligt denna policy.

Annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av reklampartner, som kan sätta cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar en onlineannons till dig för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör att annonsnätverk bland annat kan leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig. Denna integritetspolicy omfattar användningen av cookies av notessidan.se och omfattar inte användningen av cookies av någon annonsör.

Ändringar av sekretesspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan notessidan.se komma att ändra sin Integritetspolicy då och då, och efter notessidan.se efter eget gottfinnande. notessidan.se uppmuntrar besökare att regelbundet kolla denna sida för eventuella ändringar i sin Integritetspolicy. Om du har ett webbplatskonto på notessidan.se kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan ändring.